(Jazz, Pop-Rock) Subtone - Morningside - 2011, MP3 (tracks), VBR~191 kbps


Статистика раздачи
Размер: 89.51 МБ | Добавлен: 16 июл 2019, 12:58 | Скачали: 0
Сидеров: 0  [0 байт/сек]    Личеров: 0  [0 байт/сек]

Сообщение Гость » 16 июл 2019, 12:58

Subtone - Morningside
Жанр: Jazz, Pop-Rock
Год выпуска диска: 2011
Производитель диска: Enja (Soulfood)
Source: CDDA
Аудио кодек: MP3
Тип рипа: tracks
Битрейт аудио: VBR~191 kbps
Продолжительность: 65:03
Трэклист:
1. CEA 9:02
2. Ologolo 8:05
3. Jeanne 6:47
4. Smolyan 4:55
5. Abschiedslied 6:18
6. Morningside 7:39
7. Ilusa 6:20
8. Calvi 6:41
9. Old Soul 9:16
Код: Выделить всё
ЬЯЯЯІЯЫЬЬ                    ЬЬ
                                        ЬЫЯІ±  ± ±ІЯЫЬ               ЬЯЯІ Я°
                                     ЬЯІ± ±       ±ІЯЫЬ         ±ЬЫЯІ  ±   °
                                 °   ± ±            ±ІЫЬ      ±ІЫЫ  ±
                                 ±ЬЬ                 ± ЯЫ    ±ІЫЯ±         °
                            °ЬЬЬЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЬЬЬ        ±ЯЬЫЯ±ЫІ    ЬЬЫЯЯЯЫЬЬЬ
    Ь         Zz         °ЬЬЫЯЯ ±ІЯ           ЯЯЯЯЬЬ         І    ЬЫЯІ     ±ЯІ
   ЫЯЬ       gonz       ІЫЯ±                 ЬЬ     ЯЯЬЬЬЬЫ   ЫЬЬЫЯІ          Ь
   Ы±ЯЫ°      zZ       ІЫЯ             ЬЬЯЯЯЯЯ°ЯЯЯЯЬЬЬ  ЯЯ     ±Ь Ь       ±ЬЬЯІ
  ЫЫ± ІЫ°           °ЬЬЯ±         ЬЬЫЯЯІ± °     °±±ІІЯЯЫЬ     ±ЫЯЫЫЯЯЫЫЬЫЯЯЯ Ь
  ЫІЬЫЬІЫ°       ±ЬЬЯ    ЬЬЬЯІЫЫЬЫЫЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЫЯЫЯ     ±ІЫ±  ЯЯЬЬЬЬЬЬЬЯ±І
  Ы±ЫЯЫ ІЫ°       ±        ±ЫЯЯЯ ЯЯЯЫЬЫЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ±ІЬЯ±      ±ІЫ    °ЯЯЯЯ   І±
 ЬЫ±Ы  Ы ЯЫ   °    °  Ь±Ь ЬЬЬЬЬЬЬ±    ЯЯЫЬЬЬЬІ± ЬЬЬЯЯ°±        ±ІЫЬ         °±
 ЫІ±      ЯЬ          ±І     ±ЯЯЯЯЯЯЬ      ЯЯЯЯЯЯ±   ±  °       °±ЯЫ   °
 Ы±Ы  Ы°                 ЬЬЬЫЫЫЬЬ±   Я                  ±°       °±ІЫЬ°     °
 ЫЬ   ЫЬ               ЯЯІ±      ЯЯЬЬЬ  ЬЬ               ±°       °±ІЫІ   °І
 ЯЫ±   ЫЬ        Я      І±                               °         °±ЯЫІ    ±
  ЫІ±  ІЫЫЬ            °±            ±ЬЯ         ±                  °±ЯЯЬ  °Ы±Ь
  ІЫІ±Ы ЫІЫ±            °±           ЬЯ     ±   І±        °±      °± °± ІЫ  І±ЯЬ
   ЯЫІ± ЫЫЫІ±            °          ±      ±Ы ІЫЯ        °ЬЬЬЬЬЬ °±ЬЫЫЫЬ    °±ІЫ
    ЫЫЫ ІЫЫЫ±             °           ±   ±ЫІЬЯЬ     ЬЬЫЯЯ ЯЬІЬЫ  °ЫЯЯ       І±І
    ЫЫ±Ы ІЫЫ          °              ±Ы   ЬЬЯ   ЯЯЯ Я  ЯЯЯЯЯЯЯЯ           °І ±ІЫ
    ІЫІЫ ±ЫІ±       Ь І±           ± ЫІЬЫЯЯІЫ±                             Ы±±ЬЫ
    ±ЫІ±  Ы±  Ь        Ы           ЫІЬЯЯІЫ Ы±                       І      ±±ІЫ°
     ЫЫ±       ЫЬ  ІЫ  І±          ЬЫЯ ±Ы  ±                        Ы    °І±ІЫ°
     ЫЫ±Ы      ІЫ       І±        ІЫІЫ  ±          ЬЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЯЯЯЯЯЬЬЬ    Ы±ЫЯ
      ЫІ±      ЬЫЫ ЫІ  ±Ы      ±Ь ЫЯЫ±        ЬЬЯЯЯЬЬЬЬЬЬЬ Я ЬЬЫЯЯЯЯЯЯЫЯ  ±ЬЯ°
      ЯЫЬ    ІЬЫ ІЫ Ы   ±     ±ІЫ Ы±±      ЬЬЫЬЯЯЯЫЯ±  Ь ±ЯЯЫЬ° ±Ы±°ІЬЯ  ІЬЫ°
       ІЯЫЬЬЬЯЯІ  ІЫЫ         ±Ы  ЫІ    ±ЬЯЯЫЬ °°ЫЫ± ІЫЫЫ° °ЯЫ °ІЫІ ЬЫ  ±ЬЫ°
       ± І     ±   ІЫІ       ±ЫІ ЫІ±   ±ЫЫІ°ІЫ±°ІЫЫ ° ІЫЫ  °ІЫ ±ЫЫ±ЬЫЫ ±ІЫ°
       ° ±         ІЫЫЬ       ±Ы  ЫЬ   ±ЫІЯЫЫЫЫЫЫЫЫЬЬЬЫЯЯЫЬЬЬЫЫЫЫЯЯЯЫЫ ±ЫІ°
         °   ЬЬ    ±ІЫЯЬЬ     ±ЫЬ ІЫЬ   ЯЬЫЫ °ІЫЬ° ІЯЫЯЯЯЯЫЯЯ±°ЫІ ±°ІЫ ЬЫ°
       ° ±ІЫЫІЫЫЬ   ±ЯЫІ ЯЯ   ±ІЫЬ  ЯЬ   ЯЬЯЯЬЬЫЫ±° ІЫЬІ°±ЫІ± ІЫ°ЬЬЬЫЯ ЫЫ°
     ЬЬЬЬЫЯЯ°±ЯЫЫЫЬ    ЫІ      ±ІЫЬ   ЫЬ   Ы±  ЯЯЯЯЯЯЯЫЬЬЬЫЫЬЬЫЯЯ   Ы  ЫІ
  ЬЫЯЯЯІ°    І  ЯЫЫЫЬ   ЯЫЬ     ±±ІЯЬ  ЯЫЬ  ЯЬ°                   °ЬЯ ±ІЫ°
 ІЫЫІ  °     °   ±ЯЫЫЫЬ   ІЯЯЬ    ±  ЯЬЬ ЯЫ   ЯЯЬЬЬ°         °ЬЬЬЬЯ Ь ±ЫЫ
 ЫЫІ±              ±ІЫЫЫ  ±   ЯЬ     ±ІЯЬ  ЯЬ      ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ°   ЬЯІ ±ІЫ
 ЫЫЫІ±          ЬЬ ІЫЫЫЯ  °    ІЯЬ    ±±ІЫЬ  Я    Ь°      °ЬЬЬ  ЬЬЯ   ЬЫ°
 ЫЫЫЫІ±       ЯЫЫЫЫЫЯЯІ        ±  ЯЬ    ±ІЯЫ     ±ІЯЯЬЬЬЫІЯЯЯЯЯЯІ°   °ЫІ°
 ІЫЫЫЫІ±          ±І° ±        °   ІЯЫЬ  ± ±ЯЬІ±  ±      ±     ±     °±ЫІ
 °ЬЫЯІ±           °±               ±  ЯЯЬЬ    ЯЯЬЬЬЬЬЯ             °±ІЫ±
 ІЫЬ±              °               °    ІЯЯЫЬЬЬІ±               ±ІЬЬЬЫЯ
 ЫЫЫІ±               ЬЫІЫЫЫЬ            ±    ЯЯЯЫЫЬЬЬЬЬЬ  ЬЬЬЬЫЫЯЯЯІ±
 ЫЫЫЫІ±             ІЫІЫЬЫЫЫЯ          ЬЬЬЬЬЬ       ЯЯЯЯЯЯЯЯЯІ     ±
 ІЯЫЫЫЬ            ЯЫЫЫЫЫЫІЬЬЬ    ЬЬЫЫЫЯЯЯЯЫЫЫЫЫЬ ЬЫЫЫЬЬЬЬЬЬЫЫЫЫЫЯЯЯЯЯЫЫЫЫЬЬ
 ± ЯЫЫЫЫІ             ЯЫЫЫЫІЯЫЫЬЫЫЫЯЯІ°     ±ІЫЫЫЫ ЯЫЫЫІЯЯЯЯЯЯІ±       ІЯЫЫЫЫ
 °  °ІЫЫЫІ            ±ІЫЫЫЫ ЯЫЫЫІ   ±       ±ІЫЫЫ  ЯЫЫЫЬ    °±        ± ІЫЫЫЫ
   °ІЫЫЫІ              ±ІЫЫ  ІЯЫЫЫ   °       ±ІЫЫЫЫ  ЫЫЫЫІ±   °          ±ЫЫЫЫ
   ІЫЫЫІ           Ь  ЬЬЫЫЯ   ІЫЫЫІ           ±ІЫЫЫ  ЯІЫЫЫІ               ІЫЫЫ
   ЯЫЫЫЬ        ЬЬЫІЫЫЯЯЯ     ±ІЫЫЫІ           ±ІЫЫЫ ±ІЫЫЫІ              ІЫЫЫІ
    ЯЫЫЫЫЬ    °ЬЫЫЯ±         ±ІЫЫЫЯ           ±ІЫЫЫЯ  ІЫЫЫІ±             ЫЫЫІ°
    °ІЯЯЫЫЫЫЬЬЫЫЯ  ±        ЬЫЫЫЯ             ±ЬЫЫЫ   ±ЫЫЫЫ±            ЫЫЫІ°
     ±   °ЯЯЯ               ЯЫЫЫЬ  ЯЫІЫЬЬЬЬЬЬЫЫЫЯЯ    ±ІЫЫЫ±           ЫЫЯІ°
     °         ЬЬЬЬЫЫЫІ      ІЯЫЫЫЬ  ±  ЯЯЯЯЯЫЫЫЬЬ    ІЫЫЫЫ          ЬЫЫЯ ±
           ЬЬЫЯЯ±ІЯЫЫЫЫЬ     ± ІЫЫЫЫ±         ЯІЫЫЫЬ  ІЫЫЫ°        ЬЫЫЯ±  °
       ЬЬЫЫЯ     ±  ЯЫЫЫЫЬ    ±ІЫІЫЫЫ±         ±ІЫЫЫЬЬЯЯЯІ°      ІЫЫЯ  °
      ЬЫЫЯ          ±ІЯЫЫЫЫЫІ  ±ІЫЫЫЫІ          ЬЫЫЫІ    ±      ЬЫЫІ°
    ЬЫЫЫІ            ±  ЯЫЫЫЫЬ  ±ІЫЫЫЫ±      ЬЬІЫЫЯ      °    ЬЫЫЯ ±
   ЬЫЫЫІ±       ЬЬЫ      ІЫЫЫЯ   ±ЫЫЫЫІ    ЫЫЫЯ             ±ЬЫЫ   °
  ЬЫЫЫІ±      ЯЫЫЫЬЬ   ЬЬЫЫЫЯ   ±ЫІЫЫІ±  ЬЫЫЫ     ЬЬЬ     ±ІЫЫЫІ       ЬЬЬЬЬЬ
 ІЫЫЫЫІ        ЯЫЫЫЫЫІЫЫЯЯЯ    ±ІЫЫЫІ±    ЯЫЫЫЬЬЫЫЯЯІ±   ±ІЫЫЫІ    ЬЫЫЯЯЯЫЯЫЫЫІ
 ЫЫЫЫІ±                    ЯЯ  ЬЫЫЫЯ±     °І±       ±    ±ЫЫЫІ    ІЫЫЬЬЫЫ  ЬЫЫЫ
 ЫЫЫЫ±    CRN           ЫІЫЬЬЫЫЫЯЯ         ±        °    ІЫЫІ     ЯЯЯЯЯ   ЬЫЫЯІ
 ІЫЫЫ   PRESENTS        ІЯЯЯЯ              °             ±ЫЫЫІ           ЬЫЯ° ±
 ЫЫЫЫ                                                     ЯЫЫЫЬ      ЬЬЫЯЯІ
 ЫЫЫІ                                                       ЯЫЫЫЫЫІЯЯЯ    ±
 ЫЫЫ±  ArtistДДД: Subtone
 ЫЫЫ   TitleДДДД: Morningside
 ЫЫІ  LabelДДДДД: Enja (Soulfood)
 ЫЫІ  GenreДДДДД: Jazz
 ІЫЫ  Str.dateДД: 2011-04-01
 ЫЫІ   Rip.dateД: 2011-04-06
 ЫЫЫ±  SourceДДД: CDDA
 ЫЫЫІ±  EncoderД: LAME
 ЫЫЫЫІ  RipperДД: n/a
 ЫЫЫЫІ±  QualityД: VBR Kbit/4410kHz/Joint Stereo
 ЯЫЫЫЫЫІ    SizeДД: 9  Tracks/93   MB/65:03
  ЯЫЫЫЫЫЬЬ   Cat.Nr-: n/a
   ±ЯЯЫЫЫЫЫЬЬ
       ЯЯЫЫЫЫЫЫЬЬЬЬ          ЬЬЬЯЯ
           ЯЯЯЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ЫЫЯЯЯ
    ІЬЬЫЫЫЬЬЬ               ЬЬЫЯ                ЯЫЬЬЬ              ЬЬЬЬЫЫЫЬІ
  ЬЫЫЫЫЯЯЫЫЫЫІЫЫЫЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬЫЫЯ  Я              Я  ЯЯЫЫЬЬ  ЬЬЬЬЬЫЫЫІЫЫЫЫЫЯЫЫЫЫЬ
 ІЫЫЬЫІ±   ±ЯЯЯЯЯЫЫЫЫЫІЯЯЯ         TRACKLIST        ЯЯЯЯІЫЫЫЫЫЯЯЯЯ±     ±ІЫЬЫЫІ
 ЫЫЫЫІ±               ±                                   ±              ±ІЫЫЫЫ
 ІЫЫЫЫІ                                                                  ІЫЫЫЫІ
 ЯІЫЫЫЫЬЬ  Ь                                                         Ь  ЬЫЫЫЫІЯ
  ЯЯЯЫЫЫЫЫЫІ±                                                       ±ІЫЫЫЫЫЫЯЯ
    ЯІЬЫЫЯ±                                                           ±ЯЫЫЬІЯ
   ЬЫЫЯ                                                                  ЯЯЫЬ
  ЬІ    Track  Title                                               Time     ІЬ
  ±ЬІ                                                                      ІЬ±
  ЫІ±Ь  1.     CEA                                                  9:02  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  2.     Ologolo                                              8:05  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  3.     Jeanne                                               6:47  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  4.     Smolyan                                              4:55  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  5.     Abschiedslied                                        6:18  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  6.     Morningside                                          7:39  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  7.     Ilusa                                                6:20  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  8.     Calvi                                                6:41  Ь±ІЫ
  ЫІ±Ь  9.     Old Soul                                             9:16  Ь±ІЫ
  ±ЬІ                                                                      ІЬ±
   ЯЯЫЬЬ                                                                 ЬЫЯЯ
    ЯІЫЫЫЯЬ                                                           ЬЯЫЫІЯ
   ЬЫЫЫЫЫЫЯ                                                          ЯЫЫЫЫЫЫЬ
  ІЫЯЫЫЯ                                                                ЯЫЫЯЫІ
  ЫЫЫЫІ±                                                                ±ІЫЫЫЫ
  ЫЫЫІ±            ЬЬ                                      ЬЬ            ±ІЫЫЫ
  ЯЫЫЫЫ±   ЬЬЬЬІЫЫЫЫІЫЫЫЬЬЬ                          ЬЬЬЫЫЫІЫЫЫЫІЬЬЬЬ   ±ЫЫЫЫЫ
   ЯЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫІЫЯЯЯЯ     ±ЯЫЫЬ  Ь              Ь  ЬЫЫЯ±     ЯЯЯЯЫІЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЯ
      ЯЯЯЯЯЯЬЬЬЬЬЯЫЫЫЫЬЬ    ЯЯЫЬ                ЬЫЯЯ     ЬЫЫЫЫЯЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯ
      ЬЬЫЫЯЯЯ      ЯЯЫЫЫЫЫЬЬ                        ЬЬЫЫЫЫЫЯЯ      ЯЯЯЫЫЬЬ
    ЬЫЫЫЯ      ІЬЬЬ  Ь ЯЯЬІЫЫЬ      RELEASE       ЬЫЫІЬЯЯ Ь  ЬЬЬІ      ЯЫЫЫЬ
 Ь ЫЫЫЯ       ЯЫЫЬЫЫЬЬЬЬЬЫЫЯЯ        NOTES        ЯЯЫЫЬЬЬЬЬЫЫЬЫЫЯ       ЯЫЫЫЬ Ь
 ІЫЫЫЯ          ІЯЯЯЯЯ                                    ЯЯЯЯЯІ          ЯЫЫЫІ
 ЫЫЫЫ±                                                                    ±ЫЫЫЫ
 ІЫЫІ                                                                      ІЫЫІ
 ІЫЫІ                                                                      ІЫЫІ
 ЫЫЫЫІ  ±                                                              ±  ІЫЫЫЫ
 ІЫЫЫЫЬЬІ±      ±                     ascii                     ±     ±ІЬЬЫЫЫЫІ
    ЯЯЫЫЫЫЫЬЬЬЬЬІ±  Ь        Я ЬЬЬ  gonz-zZzZ  ЬЬЬ Я         Ь ±ІЬЬЬЬЬЫЫЫЫЫЯЯ
    ЯЫЫІЯЯЯЯЯЯЫЫЫІЬЬЬЫЫЫЯЯЯЯЯЯЯ                 ЯЯЯЯЯЯЫЫЫЬЬЬЬІЫЫЯЯЯЯЯЯ   ІЫЫЯ
    ЫЫІЯ                        Group Information                        ЯІЫЫ
 ЯІЫЫЫЫЬЬ  Ь                                                         Ь  ЬЫЫЫЫІЯ
  ЯЯЯЫЫЫЫЫЫІ±  CRN is a releasing group dedicated to bringing you   ±ІЫЫЫЫЫЫЯЯ
    ЯІЬЫЫЯ±     the latest music of today.  It has been a great       ±ЯЫЫЬІЯ
   ЬЫЫЯ      honor to serve you quality music for the past 3 years.      ЯЯЫЬ
  ЬІ     We love the music and consider this as a way to share all the      ІЬ
  ±ЬІ     great music there is out there.  CRN urges you to purchase       ІЬ±
  ЫІ±Ь   a copy of your favorite artist’s cd.  If the Artists were not    Ь±ІЫ
  ±ЬІ             supported then this scene would not exist                ІЬ±
   ЯЯЫЬЬ                                                                 ЬЫЯЯ
    ЯІЫЫЫЯЬ   If you’re looking to join CRN here is what it takes:    ЬЯЫЫІЯ
   ЬЫЫЫЫЫЫЯ                                                          ЯЫЫЫЫЫЫЬ
  ІЫЯЫЫЯ    -Have access to quality current year music (cd or vinyl)    ЯЫЫЯЫІ
 ЯІЫЫЫІЬЬ  Ь                                                         Ь  ЬІЫЫЫІЯ
  Я±ЯЫЫЫЫЫЫІ±        -Maintain a constant releasing rate            ±ІЫЫЫЫЫЫ±Я
    ЯІЬЫЫЯ±                                                           ±ЯЫЫЬІЯ
   ЬЫЫЯ     -Being a well motivated person who can adapt well in group   ЯЯЫЬ
  ЬІЯ                                              To the Crew:                             Ь±ІЫ
  ±ЬІ     I love you guys. You are the best people any group could have.   ІЬ±
   ЯЯЫЬЬ                     Keep the best job up.                       ЬЫЯЯ
    ЯІЫЫЫЯЬ                                                           ЬЯЫЫІЯ
      ЬЫІЫЫЬЫЯ    Anyone that helped us get here we appreciate   Я ЫЬЫЫІЫЬ
         ±ІЫЯЫЫЯ   it highly, anyone else, fuck off - CRUiSN..  ЯЫЫЯЫІ±
            ЯЯ                                                    ЯЯ
ЫІЫЬ
         ±ІЫЯЫЫЯ   it highly, anyone else, fuck off - CRUiSN..  ЯЫЫЯЫІ±
            ЯЯ                                                    ЯЯ
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент  Добавлен [16 июл 2019, 12:58] Скачать торрент
Скачать торрент
[ Размер 14.98 КБ / Просмотров 0 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  89.51 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  0
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Как смотреть и слушать онлайн?  
Гость
 


Вернуться в Pop-Rock & Soft Rock

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

   Наша команда  Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа

Пользовательское соглашение  |  Для правообладателей  | 

croncron